Finansiellt

Liljedahl Group ska säkerställa långsiktig självständighet genom en fortsatt hög soliditet.

En hög återinvesteringsgrad och en aktiv produkt- och marknadsutveckling garanterar koncernens fortsatta strategiska utveckling.

Koncernen arbetar med koncerngemensamma rullande treåriga strategi- och affärsplaner som kompletteras med årliga mål och verksamhetsplaner för affärsområdena och deras verksamhetsområden.