Fastigheter

Liljedahl Group Fastighets AB

Margretelundsvägen 1
Box 420, 331 24 Värnamo
Tfn 0370 69 38 80
Fax 0370 69 38 90
www.liljedahlgroup.se