Finnvedens Lastvagnar

Finnvedens Lastvagnar AB

Kraftgatan 11
Box 2014, 550 02 Jönköping
Tfn 036 34 82 00
Fax 036 34 82 29
www.finnvedenslast.se