Liljedahl Group

Liljedahl Group är ett familjeägt investmentföretag med sju helägda innehav: Liljedahl Bare Wire, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även minoritetsägare i Bufab AB. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder och har drygt 1200 anställda.

Andel av koncernens nettoomsättning (2013)

Get Adobe Flash player

Medelantal årsanställda (2013)

Get Adobe Flash player