Liljedahl Group

Liljedahl Group är en familjeägd koncern med starka verksamheter inom både industri och handel i Norden, Europa och Kina. Koncernen är indelad i sex affärsområden: Liljedahl Bare Wire, Liljedahl Winding Wire, Liljedahl Steel Wire, Liljedahl Machine Tools, Finnvedens Lastvagnar och Finnvedens Bil. Koncernen omsätter 9 miljarder kronor och har 1200 anställda.

Andel av koncernens nettoomsättning

Get Adobe Flash player

Medelantal årsanställda

Get Adobe Flash player