Liljedahl Group

Liljedahl Group är en familjeägd koncern med starka verksamheter inom både industri och handel i Norden, Europa och Kina. Koncernen är indelad i sex affärsområden: Liljedahl Bare Wire, Liljedahl Winding Wire, Hörle Wire  Group, Liljedahl Machine Tools, Finnvedens Lastvagnar och Finnvedens Bil. Koncernen omsätter knappt 8 miljarder kronor och har 1300 anställda.

Andel av koncernens nettoomsättning (2013)

Get Adobe Flash player

Medelantal årsanställda (2013)

Get Adobe Flash player