Ägare

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp som grundades 1982 och har sedan vuxit organiskt samt genom förvärv och består i dag av sju helägda innehav. Liljedahl Group är även största ägare i Bufab AB.