Hållbart företagande

Långsiktigt ansvarstagande för miljö och människor

Liljedahl Group har ett långsiktigt synsätt på företagande och relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och till samhället.

Liljedahl Group är en familjeägd koncern. Den värdegrund som koncernen vilar på kännetecknas av långsiktighet, affärsutveckling och samverkan.

Ansvarsfrågorna är centrala: ansvar för en uthållig ekonomi, för en miljö i balans och gentemot medarbetare, kunder och leverantörer i de samhällen där koncernens bolag verkar.

Detta tillsammans – affärsfrågor, samhällsfrågor och miljö – skapar hållbart företagande.