Strategi

Den övergripande strategin för Liljedahl Group är tillväxt med beaktande av finansiella mål och fokus på marknadsandelar.