Strategiska fokusområden

1. Lönsam tillväxt

Liljedahl Groups strategi är tillväxt med beaktande av finansiella mål och fokus på  marknadsandelar. Tillväxten ska främst ske organiskt, men kan också ske genom kompletterande förvärv inom nuvarande affärsområden.

2. Produkt- och tjänsteutveckling

Affärsområde Industri verkar i mogna branscher. Utveckling av nuvarande och nya produktsegment driver tillväxt och ökad lönsamhet. Inom affärsområde Handel finns tillväxtpotential i tilläggsaffärer kring service och tjänster.

3. Processeffektivitet

Ökad konkurrens och marknadens ständiga krav på lägre kostnader kräver kontinuerliga förbättringar av bolagens värdeskapande processer.