Styrelse

 

Bengt Liljedahl

VD, Liljedahl Group AB
Styrelseordförande.
Civilekonom. Född 1947.

 

Fredrik Liljedahl

Styrelseledamot
vice VD, Liljedahl Group AB.
Civilingenjör. Civilekonom. Född 1972.

Anna Liljedahl

Styrelseledamot.
VD, Finnvedens Lastvagnar AB.
Civilekonom. Född 1974.