Värdegrund/Uppförandekod

Långsiktig - Engagerad - Ansvarsfull

Vi vill skapa stabila förutsättningar för våra innehav att växa långsiktigt och lönsamt.

Vi äger för att utveckla. Vi drivs av glädjen i att hitta nya vägar och att göra våra företag bättre och bättre.

Vi är ett familjeföretag. Vi vill förtjäna vårt anseende genom att uppträda på ett bra sätt och arbeta i samklang med det omgivande samhället.

Uppförandekod 2018