Affärsidé och Mission

Affärsidé

Liljedahl Group är en långsiktig ägare där vi med kunnande och kapital medverkar till fortsatt utveckling. Liljedahl Group tar som ägare en aktiv roll och skapar stabila förutsättningar för vidareutveckling.

Mission

Liljedahl Group vill skapa värde för kunderna och för de samhällen där vi verkar.