Top image

Liljedahl Group Fastigheter

Liljedahl Group Fastigheter ansvarar för att förvalta och utveckla koncernens fastighetsbestånd.

Top image

Liljedahl Group Fastigheter | Helägt bolag

54 Nettoomsättning, MSEK
45 EBITDA, MSEK
Enheter

21 fastigheter
190 000
kvadratmeter

190k Kvadratmeter

Det egna fastighetsbeståndet på 21 fastigheter och en total uthyrningsbar yta om ca 190 000 kvadratmeter utgör merparten av koncernens fastighetsbehov.

Egna fastigheter samt en egen fastighetsorganisation säkerställer en effektiv och flexibel process för att anpassa verksamhetslokaler efter respektive verksamhets behov vid både nyproduktion och ombyggnationer.

Marknadsmässiga villkor i de koncerninterna hyresavtalen tryggar ett bra underhåll och en god möjlighet att möta koncernens lokalbehov på både kort och lång sikt.

Behovet av nya och mer verksamhetsanpassade lokaler är fortsatt hög. Liljedahl Group Fastigheter arbetar kontinuerligt med utvärdering av bästa byggteknik och nya geografiska lägen för nyproduktion.

VD

Jonas Hallberg