Pressmeddelande • 7-4-2022

Bufab avvecklar sin mindre verksamhet i Ryssland

Bufab AB (publ) (“Bufab”)´s styrelse har beslutat att Bufab ska avveckla sin mindre verksamhet i Ryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina.

Bufab har ett mindre lager- och försäljningskontor i Ryssland med totalt cirka 15 medarbetare. I Ukraina bedrivs ingen verksamhet. Avvecklingsprocessen av den Ryska verksamheten har påbörjats och kommer att genomföras på ett kontrollerat sätt mot anställda, kunder och partners.

Bufabs beslut att avveckla verksamheten i Ryssland kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på bolagets intäkter och resultat då den totala försäljningen i Ryssland uppgick till drygt 30 MSEK under 2021, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av Bufabs totala årsomsättning. Avvecklingen kan komma att innebära vissa ej väsentliga nedskrivningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Lindqvist, CEO, telefon: +46 370 69 69 17
Marcus Söderberg, CFO, telefon: +46 370 69 69 66

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 14:45 CET.


Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 500 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 5,9 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 11,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufab.com

I CFCM:s utgåva juni 2022: Intervju med Paul Gustavsson och Bengt Liljedahl

27 juni 2022

En intressant intervju med Paul Gustavsson, VD för Elcowire Group, ger en god inblick i utvecklingsvägen för en av Europas största leverantörer av valstråd och dragen tråd av koppar. Intervjun med Bengt Liljedahl, VD för Liljedahl Group och styrelseordförande i Elcowire Group, kompletterar översikten och ger intressanta ledtrådar för att rama in holdingbolagets roll. En inspirerande kombination av långsiktig vision, familjeföretag och ledarskap, med fokus på innovation och hållbarhet.

Åk till toppen