Pressmeddelande • 21-3-2022

Bufab förvärvar TIMCO (‘TI Midwood & Co Limited’)

Bufab har förvärvat samtliga aktier i TIMCO (´TI Midwood & Co Limited`), i Storbrittanien, med en årlig försäljning på 60 miljoner GBP.

TIMCO är ett marknadsledande handelsbolag inom C-komponenter och en av Storbritanniens ledande kompletta distributörer till oberoende återförsäljare inom byggindustrin. Verksamheten bedrivs i huvudsak från Nantwich, Cheshire, Storbrittanien, men har även ett mindre säljkontor i Monaghan, Irland. Bolaget har varit familjeägt sedan det grundades 1972 av Tim Midwood och drivs idag av Tims son, Simon Midwood, VD. Under Simons ledning har TIMCO expanderat och blivit ett bolag som erbjuder sina över 4500 oberoende bygghandlare över hela UK och Irland en helhetslösning av komponenter till byggindustrin, såsom skruvar, fästelement, spikar, verktygstillbehör, lim, handverktyg etc. TIMCO har en mycket långt och stabil historia av tillväxt och lönsamhet. TIMCO har 187 anställda och för rullande tolv månaderna per december 2021 uppgick försäljningen till 60 miljoner GBP med en normaliserad rörelsemarginal på 11%.

Förvärvet kommer att finansieras av Bufabs befintliga kreditfacilitet, vilken har ökat från 3 miljarder SEK till 4 miljarder SEK med oförändrade villkor.

Köpeskillingen som betalas på tillträdet är 54 miljoner GBP på en kassa/skuldfri basis. Utöver detta en villkorad tilläggsköpeskilling på maximalt 20 miljoner GBP för 2023 och 2024 baserat på väsentligt förbättrad rörelsemarginal.

”Jag är väldigt glad att få presentera detta förvärv, vilket är det största hittills för Bufab. Det är ett väsentligt tillägg till vår verksamhet i UK, som kommer stärka vår position på den brittiska marknaden. TIMCO är ett starkt och solitt varumärke inom C-komponenter till byggindustrin och kommer verkligen förbättra Bufabs kunderbjudande inom denna bransch. Denna strategiska expansion i UK är ett tydligt exempel på att vi fortsätter vår tillväxtresa samt breddar vårt erbjudande inom nya marknadssegment. Vi är övertygade om att TIMCO kommer att fortsätta växa och behålla sin starka entreprenörsanda och utmärkta kundservice när de nu blir en del av Bufab-koncernen", säger Johan Sandberg, Director Global Business Development och Group Director UK.
”Denna försäljningen kommer vid ett bra tillfälle för TIMCOs vidare utveckling och kommer göra det möjligt för oss att accelerera vår tillväxt och fortsätta expandera vårt produkt och tjänsteerbjudande samtidigt som vi bibehåller vår första klass kundservice. Vi ser fram emot att jobba med våra nya kollegor i Bufab att driva bolaget framåt.” säger Simon Midwood VD på Timco.

Förvärvet genomfördes idag och kommer att redovisas inom Bufabs Segment UK/ North America och kommer medföra transaktionskostnader på omkring 10 MSEK i första kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Sandberg, Director Global Business Development & Director UK, telefon: +46 70 538 44 74
Johan Lindqvist, CEO, telefon: +46 370 69 69 17
Marcus Söderberg, CFO, telefon: +46 370 69 69 66

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 mars 2022 kl 19.40 CET.

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 500 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 5,9 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 11,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufab.com

Unikt vindkraftverkssamarbete: Elcowire tar ledningen i dekarboniseringen av koppar

20 september 2022

I ett revolutionerande steg för branschen ska det svenska kopparföretaget Elcowire, tillsammans med sin kraftkabelkund NKT, leverera koldioxidsnåla kopparbaserade kabelsystem för produktion av kraft från den tredje fasen av världens största havsbaserade vindkraftverksprojekt, Dogger Bank C, utanför Englands nordöstra kust.

I CFCM:s utgåva juni 2022: Intervju med Paul Gustavsson och Bengt Liljedahl

27 juni 2022

En intressant intervju med Paul Gustavsson, VD för Elcowire Group, ger en god inblick i utvecklingsvägen för en av Europas största leverantörer av valstråd och dragen tråd av koppar. Intervjun med Bengt Liljedahl, VD för Liljedahl Group och styrelseordförande i Elcowire Group, kompletterar översikten och ger intressanta ledtrådar för att rama in holdingbolagets roll. En inspirerande kombination av långsiktig vision, familjeföretag och ledarskap, med fokus på innovation och hållbarhet.

Åk till toppen