Pressmeddelande • 6-10-2022

Bufabs valberedning utsedd

Bufabs årsstämma 2022 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2023 föreslå bland annat styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka på förfrågan har uttryckt sin önskan att delta i valberedningsarbetet. Därutöver ska Bufabs styrelseordförande adjungeras till valberedningen. Valberedningen består av följande representanter:

Fredrik Liljedahl (Liljedahl Group)
Per Trygg (Lannebo Fonder)
Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder)
Pär Andersson (Spiltan Fonder)
Bengt Liljedahl (Bufabs styrelseordförande, adjungerad)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 31 januari 2023 via e-post till valberedning@bufab.com eller till följande adress:

Valberedningen
Bufab AB
Box 2266
SE-331 02 Värnamo

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 850 anställda. Bufabs omsättning uppgick den senaste tolvmånadersperioden till 7,3 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 11,1 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufabgroup.com

PLM Group utökar sin verksamhet genom förvärvet av CAE Consult Scandinavia AS

29 mars 2023

Idag, den 29 mars 2023, meddelar PLM Group att man förvärvar den norska SOLIDWORKS-återförsäljaren CAE Consult Scandinavia AS. Förvärvet kommer att utöka erbjudandet till den norska CAD-marknaden och säkerställa en större teknisk kompetens för att hålla jämna steg med de ökande kundkraven.

Åk till toppen