Pressmeddelande • 19-11-2021

Elcowire förvärvar KME:s Valstrådsverksamhet

Elcowire har slutit ett avtal om att förvärva KME:s Valstrådsverksamhet i Hettstedt, Tyskland, med tillhörande tillgångar och med 180 anställda. För Elcowire innebär detta en fördubbling av kapaciteten till 300 000 MT kopparvalstråd.

Förvärvet av från KME kommer att stärka Elcowire, bredda kundbasen och produktportföljen och öka den geografiska täckningen. Den samlade kapaciteten förväntas kunna tillgodose efterfrågan på förädlad koppar, som i och med övergången till elektrifiering och hållbara energisystem, kommer att öka.

– Förvärvet passar perfekt in i vår strategi och kommer att öka vår kapacitet och ge oss ett bredare produktsortiment. Därmed kan vi förse en större marknad med fler lösningar som bidrar avsevärt till att minska koldioxidutsläppen, säger Paul Gustavsson, vd för Elcowire.

I och med förvärvet och med den nuvarande verksamheten i Sverige och Tyskland kommer Elcowire att bli en mycket starkare aktör på marknaden, och kan fortsätta utveckla innovativa lösningar baserad på koppar valstråd.

För att avsluta transaktionen krävs myndighetsgodkännande och detta förväntas ges senast första kvartalet 2022.

Elcowire meddelar också att dess kinesiska dotterbolag i Taicang har avyttrats till en lokal investerare som är engagerad i kommutatortillverkning. Avyttringen slutfördes i oktober 2021. Den kinesiska verksamheten var enbart koncentrerad till kommutator-profiler och hade inga synergier med resten av Elcowire.

För ytterligare information, kontakta:
Paul Gustavsson, vd för Elcowire Group, 0725-55 22 900 paul.gustavsson@elcowire.com

Elcowire är en av de ledande leverantörerna i Europa och utvecklar produkter och tjänster baserade på koppar- och aluminiumvalstråd för el- och infrastrukturindustrin. Verksamheten finns i Sverige och Tyskland. Elcowire består av fyra affärsenheter: Rod, Rail, High Voltage och Specials. Elcowire har 200 anställda. https://elcowire.com

KME Group är en av världens största tillverkare av koppar- och kopparlegeringsprodukter. KME producerar cirka 360 000 ton produkter årligen, såsom band, tråd, stänger, rör och specialprodukter.
KME har cirka 3 800 anställda, produktionsanläggning i Tyskland, Frankrike, Italien, Kina och USA och ett världsomspännande försäljningsnätverk.

LMT Group byter namn till Pronect

24 november 2021

LMT Group, en grupp oberoende industriföretag med mer än 350 anställda, meddelar idag att man byter namn till Pronect. Med namnbytet ökar Pronect sin ambitionsnivå att driva branschen framåt och skapa helt nya möjligheter för sina dotterbolag, kunder och anställda.

Bufab förvärvar Tilka Trading AB

21 oktober 2021

Bufab har förvärvat samtliga utestående aktier i det svenska bolaget Tilka Trading AB, med en årsomsättning om cirka 50 MSEK.

Bufab förvärvar Jenny I Waltle GmbH

20 oktober 2021

Bufab har förvärvat samtliga aktier i det österrikiska bolaget Jenny I Waltle GmbH (“Jenny I Waltle”), med en årlig försäljning på omkring 19 miljoner EUR.

Åk till toppen