Pressmeddelande • 2-3-2022

Elcowire har slutfört förvärvet av KME:s verksamhet för Rod & Wire

Elcowire Group har slutfört förvärvet av KME:s verksamhet för kopparvalstråd, dragen koppartråd och kopparlina i Hettstedt, Tyskland, vilket innebär en fördubbling av produktionskapaciteten till 300 000 ton per år.

Elcowire, som har konsoliderat sin verksamhet under pandemin, avyttrat sin verksamhet i Kina och flyttat och stängt sin produktion i Mannheim, tar ett stort steg och blir en betydande leverantör av kopparvalstråd i Europa.

Elcowire, som har haft en lönsam tillväxt under hela pandemin, ser stora möjligheter i det ökande behovet av dess produkter för övergången till förnybar energi och elektrifiering.

I och med detta förvärv kommer Elcowire att få tillgång till större kapacitet, en bredare produktportfölj och större marknadstäckning. En del av den nya verksamheten kommer att bilda ett nytt affärsområde: Wire & Strands, tillsammans med de redan befintliga affärsområdena: Rod, Rail, High Voltage och Specials.


"I dag välkomnar vi inte bara 190 nya medarbetare i Hettstedt, Tyskland, utan vi utökar också vår plattform genom att lägga till kapacitet och förmåga att tillhandahålla ett bredare produktsortiment samt kunna betjäna en större marknad geografiskt med våra lösningar. Våra produkter och lösningar kommer att bidra väsentligt till att sänka CO2-avtrycket", säger Paul Gustavsson, CEO Elcowire Group.

För mer information, kontakta:
Paul Gustavsson / CEO Elcowire Group, +46(0)72-555 29 00 paul.gustavsson@elcowire.com

Om Elcowire Group:
Vi är en av de ledande leverantörerna i Europa och utvecklar produkter och tjänster baserade på koppar- och aluminiumvalstråd för el- och infrastrukturindustrin. Verksamheterna är belägna i Sverige och Tyskland. Elcowire består av fem affärsenheter: Rod, Rail, High Voltage, Specials och Wire & Strands. Vi har 400 anställda och vårt huvudkontor ligger i Helsingborg, Elcowire ingår i Liljedahl Group.

Åk till toppen