Ekonomisk översikt

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning.

2021 i korthet

Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning, MSEK 15 575 11 818 12 464 12 308 10 791
Justerat EBITDA, MSEK 840 6001) 584 644 501
Justerad rörelsemarginal, % 13,7 8,61) 8,4 11,7 9,5
Resultat efter finansiella poster, MSEK 597 225 357 475 340
Avkastning på eget kapital, % 17,0 5,9 11,9 17,2 15,3
Soliditet, % 49 43 41 42 41
Medeltal anställda 1 292 1 399 1 419 1 256 1 221

1)Justerat EBITDA: är resultat justerat för kostnader av engångskaraktär, 119 Mkr, avseende avvecklingen av produktionen i Isodraht GmbH, se Dahrén Group (namnändrat från LWW Group) och Elcowire Group.

Nettoomsättning

+ / -
2021
+ / -
2020
 • Finnvedens Bil
  691 MSEK
  667 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  1 340 MSEK
  1 125 MSEK
 • Pronect
  1 338 MSEK
  1 290 MSEK
 • Hörle Wire Group
  639 MSEK
  490 MSEK
 • Elcowire Group
  10 993 MSEK
  7 443 MSEK
 • Dahrén Group
  3 494 MSEK
  2 662 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  77 MSEK
  69 MSEK
 • Bufab AB
  5 878 MSEK
  4 756 MSEK

Rörelseresultat (EBITA)

+ / -
2021
+ / -
2020
 • Finnvedens Bil
  24 MSEK
  20 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  94 MSEK
  76 MSEK
 • Pronect
  131 MSEK
  138 MSEK
 • Hörle Wire Group
  31 MSEK
  -1 MSEK
 • Elcowire Group
  99 MSEK
  89 MSEK
 • Dahrén Group
  91 MSEK
  -40 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  34 MSEK
  37 MSEK
 • Bufab AB
  695 MSEK
  482 MSEK
Åk till toppen