Top image

Ekonomisk översikt

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning.

2017 i korthet

Nyckeltal 2017 2016 2015
Nettoomsättning, kkr 10 790 841 9 279 434 9 839 602
EBITDA, kkr 501 103 385 213 341 748
Rörelsemarginal, % 9,5 7,6 7,4
Resultat efter finansiella poster, kkr 340 235 247 065 205 316
Avkastning på eget kapital, % 15,3 13,1 12,2
Soliditet, % 41 42 45
Medeltal anställda 1 221 1 183 1 178

Nettoomsättning exkl. metall

2017 2016
 • Finnvedens Bil
  534 MSEK
  362 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  1 094 MSEK
  1 101 MSEK
 • LMT Group
  885 MSEK
  734 MSEK
 • Hörle Wire Group
  539 MSEK
  448 MSEK
 • Elcowire Group
  302 MSEK
  290 MSEK
 • LWW Group
  569 MSEK
  540 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  54 MSEK
  51 MSEK

Rörelseresultat

2017 2016
 • Finnvedens Bil
  14 MSEK
  17 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  62 MSEK
  63 MSEK
 • LMT Group
  80 MSEK
  58 MSEK
 • Hörle Wire Group
  23 MSEK
  21 MSEK
 • Elcowire Group
  59 MSEK
  46 MSEK
 • LWW Group
  56 MSEK
  40 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  30 MSEK
  26 MSEK