Top image

Ekonomisk översikt

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning.

2018 i korthet

Nyckeltal 2018 2017 2016
Nettoomsättning, MSEK  12 308 10 791 9 279
EBITDA, MSEK 657  501 385
Rörelsemarginal, % 12,0  9,5 7,6
Resultat efter finansiella poster, MSEK 488  340 247
Avkastning på eget kapital, % 17,8  15,3 13,1
Soliditet, % 42  41 42
Medeltal anställda 1 400  1 221 1 183

Nettoomsättning exkl. metall

2018 2017
 • Finnvedens Bil
  703 MSEK
  534 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  1 280 MSEK
  1 094 MSEK
 • LMT Group
  1 001 MSEK
  885 MSEK
 • Hörle Wire Group
  497 MSEK
  539 MSEK
 • Elcowire Group
  299 MSEK
  302 MSEK
 • LWW Group
  604 MSEK
  569 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  62 MSEK
  54 MSEK

Rörelseresultat

2018 2017
 • Finnvedens Bil
  18 MSEK
  14 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  85 MSEK
  62 MSEK
 • LMT Group
  85 MSEK
  80 MSEK
 • Hörle Wire Group
  104 MSEK
  23 MSEK
 • Elcowire Group
  51 MSEK
  59 MSEK
 • LWW Group
  38 MSEK
  56 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  71 MSEK
  30 MSEK