Ekonomisk översikt

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning.

2022 i korthet

Nyckeltal 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning, MSEK 19 139 15 575 11 653 12 464 12 308
Justerat EBITDA1), MSEK 957 840 600 584 644
Justerad rörelsemarginal1), % 12,3 13,7 9,0 8,4 11,7
Resultat efter finansiella poster, MSEK 644 597 225 357 475
Avkastning på eget kapital, % 15,2 17,0 5,9 11,9 17,2
Soliditet, % 49 49 43 41 42
Medeltal anställda 1 509 1 292 1 399 1 419 1 256

1)Justerat EBITDA: är resultat justerat för kostnader av engångskaraktär, 119 Mkr, avseende avvecklingen av produktionen i Isodraht GmbH, se Dahrén Group och Elcowire Group.

Nettoomsättning

+ / -
2022
+ / -
2021
 • Finnvedens Bil
  719 MSEK
  691 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  1 430 MSEK
  1 340 MSEK
 • Pronect
  1 388 MSEK
  1 338 MSEK
 • Hörle Wire Group
  956 MSEK
  639 MSEK
 • Elcowire Group
  13 293 MSEK
  10 993 MSEK
 • Dahrén Group
  4 486 MSEK
  3 494 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  89 MSEK
  77 MSEK
 • Bufab AB
  8 431 MSEK
  5 878 MSEK

Rörelseresultat (EBITA)

+ / -
2022
+ / -
2021
 • Finnvedens Bil
  18 MSEK
  22 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  90 MSEK
  94 MSEK
 • Pronect
  169 MSEK
  131 MSEK
 • Hörle Wire Group
  55 MSEK
  31 MSEK
 • Elcowire Group
  63 MSEK
  99 MSEK
 • Dahrén Group
  109 MSEK
  91 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  45 MSEK
  34 MSEK
 • Bufab AB
  990 MSEK
  695 MSEK
Åk till toppen