Ekonomisk översikt

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning.

2020 i korthet

Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning, MSEK 11 818 12 464 12 308 10 791 9 279
Justerat EBITDA1), MSEK 600 584 644 501 385
Justerad rörelsemarginal, % 8,6 8,4 11,7 9,5 7,6
Resultat efter finansiella poster, MSEK 225 357 475 340 247
Avkastning på eget kapital, % 5,9 11,9 17,2 15,3 13,1
Soliditet, % 43 41 42 41 42
Medeltal anställda 1 399 1 419 1 256 1 221 1 183

1)Justerat EBITDA: är resultat justerat för kostnader av engångskaraktär, 119 Mkr, avseende avvecklingen av produktionen i Isodraht GmbH, se Dahrén Group (namnändrat från LWW Group) och Elcowire Group.

Nettoomsättning

+ / -
2020
+ / -
2019
 • Finnvedens Bil
  667 MSEK
  683 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  1 125 MSEK
  1 207 MSEK
 • LMT Group
  1 290 MSEK
  1 320 MSEK
 • Hörle Wire Group
  490 MSEK
  496 MSEK
 • Elcowire Group
  7 443 MSEK
  7 781 MSEK
 • Dahrén Group
  2 662 MSEK
  3 155 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  69 MSEK
  67 MSEK
 • Bufab AB
  4 756 MSEK
  4 348 MSEK

Rörelseresultat (EBITA)

+ / -
2020
+ / -
2019
 • Finnvedens Bil
  20 MSEK
  21 MSEK
 • Finnvedens Lastvagnar
  76 MSEK
  81 MSEK
 • LMT Group
  138 MSEK
  123 MSEK
 • Hörle Wire Group
  -1 MSEK
  16 MSEK
 • Elcowire Group
  89 MSEK
  57 MSEK
 • Dahrén Group
  -40 MSEK
  -3 MSEK
 • Liljedahl Group Fastigheter
  37 MSEK
  29 MSEK
 • Bufab AB
  482 MSEK
  384 MSEK
Åk till toppen