Vi äger för att utveckla

Liljedahl Groups innehav bedriver sin verksamhet strategiskt och finansiellt oberoende av varandra och besluten fattas nära respektive marknad, en styrmodell som främjar entreprenörskap.

Vi drivs av glädjen i att hitta nya vägar och göra våra företag bättre och bättre.

När man som vi vill verka i samhället i generationer blir det naturligt att ta samhällsansvar. Vi är hållbara i vårt sätt att jobba, det har vi med oss i grunden. Det innebär att alla våra innehav ska vara en rejäl arbetsgivare och en bra leverantör, kund och samhällsmedborgare. Våra investeringar ska främja både resultatet, arbetsmiljön och den omgivande miljön.

Vi ser idag flera möjligheter och utmaningar på marknaden. Hela bilindustrin är i förändring, med ny teknik och nya affärsmodeller. Även verkstadsindustrin förändras med uppkopplade fabriker och digitaliserade processer, vilket ökar förväntningarna på våra verksamheter inom teknikhandel att gå före och vägleda kunderna till nya, effektiva lösningar. Våra industribolag verkar på en starkt konkurrensutsatt global marknad och måste därför fortsätta forma sina strukturer och utveckla sina processer så att de blir så effektiva som möjligt.

Vi kommer fortsätta vara ett litet snabbfotat ägarbolag som vågar ta de beslut som bäst gynnar våra verksamheter på sikt.

Bengt Liljedahl
Styrelseordförande

Åk till toppen