Liljedahl Group i korthet

Långsiktig, engagerad och ansvarsfull är nyckelord som beskriver Liljedahl Groups syn på företagande.

Liljedahl Group (2022)

19 139

Nettoomsättning, MSEK

757

EBITA, MSEK

4,0

EBITA-marginal, %

1 509

Medelantal anställda

Liljedahl Group är en engagerad ägare som styr och stödjer innehaven via ägardirektiv och ett aktivt styrelsearbete. Långsiktig, engagerad och ansvarsfull är nyckelord som beskriver Liljedahl Groups syn på företagande.

Sedan starten 1982 har Liljedahl Group vuxit med lönsamhet. Liljedahl Group har idag sju helägda innehav med en sammanlagd omsättning på cirka 19 miljarder kronor. Liljedahl Group är också huvudägare i Bufab, noterat på Nasdaq Stockholm. Bufab omsätter drygt 8 miljarder kronor. Innehaven har verksamhet i Europa, Asien och USA.

Antal medarbetare är omräknat i heltidsanställda.

Affärsidé

Liljedahl Group är en långsiktig ägare som medverkar till bolagens fortsatta utveckling.
Vi tar som ägare en aktiv roll och skapar stabila förutsättningar för vidareutveckling.

Åk till toppen