Top image

Liljedahl Group i korthet

Långsiktig, engagerad och ansvarsfull är nyckelord som beskriver Liljedahl Groups syn på företagande.

Liljedahl Group

11 818 Nettoomsättning, MSEK
600 EBITDA, MSEK
8,6 EBITA-marginal, %
1 399 Antal medarbetare

Liljedahl Group är en engagerad ägare som styr och stödjer innehaven via ägardirektiv och ett aktivt styrelsearbete. Långsiktig, engagerad och ansvarsfull är nyckelord som beskriver Liljedahl Groups syn på företagande.

Sedan starten 1982 har Liljedahl Group vuxit med lönsamhet. Liljedahl Group har idag sju helägda innehav med en sammanlagd omsättning på cirka 12 miljarder kronor. Liljedahl Group är också huvudägare i Bufab, noterat på Nasdaq Stockholm. Bufab omsätter drygt fyra miljarder kronor. Innehaven har verksamhet i Europa, Asien och USA.

Antal medarbetare är omräknat i heltidsanställda.

Affärsidé

Liljedahl Group är en långsiktig ägare som med kunnande och kapital medverkar till fortsatt utveckling. Liljedahl Group tar som ägare en aktiv roll och skapar stabila förutsättningar för vidareutveckling.

Värdegrund

Goda affärer i rent spel

Liljedahl Group äger för att utveckla. Vi vill vara en långsiktig och ansvarsfull ägare, arbetsgivare och affärspartner.

Värdegrund

Ägarfilosofi

Stabil plattform för tillväxt

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med fokus på värdeskapande affärsutveckling av innehaven. Ägarbolagets starka kapitalbas erbjuder en stabil plattform.

Ägarfilosofi

VD-ord

Vi äger för att utveckla

Liljedahl Group har idag sju helägda innehav och är huvudägare i det noterade bolaget Bufab. Liljedahl Group har utvecklats med lönsamhet sedan starten 1982.

VD-ord

Historik

Liljedahl Groups historia

Liljedahl Group har utvecklats från lokal Volvoåterförsäljare till en bolagsgrupp som verkar i Norden, Europa och Kina.

Historik