Hörle Wire Group

Hörle Wire Group är en betydande återförsäljare av ståltråd och trådprodukter i Norden och Europa.

Hörle Wire Group | Helägt bolag

956
Nettoomsättning, MSEK
55
EBITA, MSEK
Enheter

Hörle Wire
Sverige

Hörle Wire
Slovakien

Huesecken Wire
Tyskland

139
Antal medarbetare

Hörle Wire Group är en betydande leverantör av tråd och trådprodukter i Norden och Europa.

Hörle Wire Group består av bolagen Hörle Wire AB (Sverige), Hörle Wire s.r.o. (Slovakien) och Huesecken Wire GmbH (Tyskland).

Hörle Wire Group levererar tråd och trådprodukter för ett stort antal användningsområden.

Plattvalsad tråd används bland annat i spanjolettlås, i låshus för fönster och dörrar, för inredning av butiker och kök samt i möbeltillverkning.

Förzinkad armeringstråd skyddar leda­ren i land- och sjökabel, som används inom kraftöverföring och datakommunikation.

Blanktråd används bland annat i förvarings­lösningar och butiks- och köksinredningar.

Emballage- och balningstråd används i återvinningsverksamhet och pappers­massa­industrin.

Fintråd i olika dimensioner bockas till klammer som används inom byggnation, i möbel- och emballagetillverkning samt på tryckerier.

VD

Anders Andersson

Åk till toppen