Top image

Hörle Wire Group

Hörle Wire Group har en stark position i Norden och Europa som tillverkare av tråd och trådprodukter i stål.

Top image

Hörle Wire Group | Helägt bolag

539 Nettoomsättning, MSEK
35 EBITDA, MSEK
Enheter

Hörle Wire

Sverige

Hörle Wire

Slovakien

Huesecken Wire

Tyskland

145 Antal medarbetare

Hörle Wire Group är en betydande leverantör av tråd och trådprodukter i Norden och Europa.

Hörle Wire Group består av bolagen Hörle Wire AB (Sverige), Hörle Wire s.r.o. (Slovakien) och Huesecken Wire GmbH (Tyskland).

Hörle Wire Group levererar tråd och trådprodukter för ett stort antal användningsområden.

Plattvalsad tråd används bland annat i spanjolettlås, i låshus för fönster och dörrar, för inredning av butiker och kök samt i möbeltillverkning.

Förzinkad armeringstråd skyddar leda­ren i land- och sjökabel, som används inom kraftöverföring och datakommunikation.

Blanktråd används bland annat i förvarings­lösningar och butiks- och köksinredningar.

Emballage- och balningstråd säljs på den nordiska marknaden där den används i återvinningsverksamhet och pappers­massa­industrin.

Fintråd i olika dimensioner bockas till klammer som används inom byggnation, i möbel- och emballagetillverkning samt på tryckerier.

VD

Jesper Bundgaard