Elcowire Group

Elcowire Group tillverkar kopparvalstråd samt vidareförädlad tråd i aluminium och koppar. Bolaget är marknadsledare i Europa inom teknologin för elektrifiering av järnväg.

Elcowire Group | Helägt bolag

13 293
Nettoomsättning, MSEK
63
EBITA, MSEK
Enheter

Elcowire
Sverige

Elcowire Rail &
Elcowire Mansfeld
Tyskland

378
Antal medarbetare

Elcowire Group har en ledande position i Norden som tillverkare av kopparvalstråd, främst avsedd för kraftöverföring. Bolaget är teknikledande leverantör av kontakttråd och andra järnvägsapplikationer.

Elcowire Group AB består av enheterna Elcowire AB (Sverige), Elcowire Rail GmbH (Tyskland) och Elcowire Mansfeld GmbH (Tyskland).

Bolaget erbjuder valstråd av koppar och kopparlegeringar som används till ledare för elektrisk ström. Profiler av koppar och aluminium används i högspänningskablar för kraftöverföring. Kommutatorprofiler i koppar finns bland annat i startmotorer, vitvaror och handverktyg. Kontakttråd och andra järnvägsprodukter används för elöverföring i spårbunden trafik.

Dragen tråd och slagen lina i koppar eller aluminium används i kraft-, telekom- och installationskablar.

CEO

Paul Gustavsson

Åk till toppen