Integritetspolicy

Liljedahl Group AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras.

Datainsamling

För att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss finns denna integritetspolicy. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och att försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. Liljedahl Group AB (506048-9022) samlar in personuppgifter vid t ex events, aktiviteter, diverse utskick och arbetsansökningar. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person; t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Liljedahl Group AB ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

När du genom vår webbplats, vårt digitala utskick-/inbjudningssystem eller på annat sätt anmäler intresse eller anmäler dig till våra event och andra utskick kommer vi samla in, spara och behandla personuppgifter som rör dig. Genom din registrering samtycker du till att Liljedahl Group AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du själv lämnar när du anmäler dig som deltagare i något av våra evenemang. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra events och aktiviteter ska fungera på bästa sätt. Den information som vi då samlar in är; bolag eller organisation, för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och specialkost. För att kunna se till att personer med t.ex. allergier får sina behov tillgodosedda under mötet måste vi dela denna information med samarbetspartners.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Integritetspolicy.

När du ansöker om en ledig tjänst använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Informationssäkerhet

Liljedahl Group AB kan komma att lämna ut personuppgifterna till bolagen i koncernen. Liljedahl Group AB kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för företagets räkning, t.ex. IT-leverantörer, distributionspartner, bank och finans, kommunikationsbyrå och tryckeri.

Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på vår webbplats. Behandlingen utförs av Liljedahl Group AB.

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen i våra egna IT-system som finns i Sverige.

Lagring av data

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.

Dina rättigheter

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på integritetspolicyn. Adressen är: Liljedahl Group AB, Margretelundsvägen 1, Box 420, 331 24 Värnamo.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av GDPR (General Data Protection Regulation), dataskyddslagstiftningen. Om du har invändningar eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Telefon: 08-657 61 00. E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar av policyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på vår webbplats.

 

Denna policy gäller fr.o.m. 2019-01-01

Åk till toppen