Top image

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp. Vi engagerar oss långsiktigt i våra bolag och skapar stabila förutsättningar för tillväxt.

Liljedahl Group i korthet

Innehav

En famljeägd bolagsgrupp

Liljedahl Group har idag sju helägda innehav och är huvudägare i det noterade bolaget Bufab. Liljedahl Group har utvecklats med lönsamhet sedan starten 1982.

Innehav

Värdegrund

Goda affärer i rent spel

Liljedahl Group äger för att utveckla. Vi vill vara en långsiktig och ansvarsfull ägare, arbetsgivare och affärspartner.

Värdegrund

Pressmeddelande 2019-11-19

Vi investerar i befintliga fastigheter för miljön

Liljedahl Group Fastigheter satsar nytt på Värnamofastighet.

En solcellsanläggning är nu i drift på Liljedahl Groups fastighet på Margretelundsvägen i Värnamo. I fastigheten bedriver moderbolaget Liljedahl Group AB och ett av dess helägda innehav, Ravema AB, sina verksamheter.

Anläggningen upptar 2 000 kvm av taket och har en installerad effekt på 161 kW. Investeringen i solenergi är den första inom bolagsgruppen Liljedahl Group. Komponenter, såsom till exempel växelriktare, tillverkas av en kund till AB Dahréntråd i Jonslund. Dahréntråd ingår i LWW Group som är ett helägt innehav till Liljedahl Group.

Läs mer