Liljedahl Group Fastigheter

Liljedahl Group Fastigheter förvaltar och utvecklar bolagsgruppens fastighetsbestånd.

Liljedahl Group Fastigheter | Helägt bolag

109
Nettoomsättning, MSEK
61
EBITA, MSEK
Enheter

23 fastigheter

3
Antal medarbetare

Det egna fastighetsbeståndet på 23 fastigheter och en total uthyrningsbar yta om ca 220 000 kvadratmeter utgör merparten av koncernens fastighetsbehov.

Egna fastigheter samt en egen fastighetsorganisation säkerställer en effektiv och flexibel process för att anpassa verksamhetslokaler efter respektive verksamhets behov vid både nyproduktion och ombyggnationer.

Marknadsmässiga villkor i de koncerninterna hyresavtalen tryggar ett bra underhåll och en god möjlighet att möta koncernens lokalbehov på både kort och lång sikt.

Behovet av nya och mer verksamhetsanpassade lokaler är fortsatt hög. Liljedahl Group Fastigheter arbetar kontinuerligt med utvärdering av bästa byggteknik och nya geografiska lägen för nyproduktion.

VD

Jonas Hallberg

Åk till toppen