Goda affärer i rent spel

Liljedahl Group AB är ett familjeföretag som äger för att utveckla. Vi vill vara en långsiktig och ansvarsfull ägare, arbetsgivare och affärspartner.

Långsiktig

Vi vill skapa stabila förutsättningar för våra innehav att växa långsiktigt och lönsamt.

Vi fokuserar på var bolagen ska befinna sig i ett långsiktigt perspektiv och har ingen bortre gräns för vårt ägande.

Vår finansiella stabilitet ger oss oberoende och handlingsutrymme. Det gör att vi kan stödja våra innehav i både med- och motgång.

Engagerad

Vi äger för att utveckla. Vi drivs av glädjen i att hitta nya vägar och att göra våra företag bättre och bättre.

Vi är aktiva och engagerade ägare. Vi lär känna innehaven, deras marknad och strategiska förutsättningar så att vi vågar ta de beslut som bäst gynnar våra verksamheter på sikt.

Vi utövar vårt ägande genom tydliga ägardirektiv och aktivt styrelsearbete, med basen i ett litet snabbfotat ägarbolag.

Ansvarsfull

Vi är ett familjeföretag. Vi vill förtjäna vårt anseende genom att uppträda på ett bra sätt och arbeta i samklang med det omgivande samhället.

Vi vill också vara en rejäl arbetsgivare. Vi känner stor respekt för medarbetarna i våra bolag och vill ta ansvar för att göra deras arbetsplatser lönsamma, trivsamma och trygga.

Vi är måna om våra kunder, leverantörer och partners och vill tillsammans med dem göra goda affärer i rent spel.

Uppförandekod

Uppförandekod för Liljedahl Group kan du läsa om i detta dokument:

Uppförandekod

Åk till toppen