Top image

Finnvedens Lastvagnar

Finnvedens Lastvagnar är Sveriges största privata återförsäljare av Volvos lastvagnar.

Top image

Finnvedens Lastvagnar | Helägt bolag

1 280 Nettoomsättning, MSEK
111 EBITDA, MSEK
Enheter

20 anläggningar
i mellersta och 
södra Sverige

281 Antal medarbetare

Finnvedens Lastvagnar finns på 20 orter i Småland, Västergötland, Blekinge, Skåne och Värmland.

Kunderna är en bredd av stora rikstäckande åkerier och mindre lokala åkare.

Finnvedens Lastvagnar erbjuder helhetslösningar som gör kundernas transporter kostnadseffektiva, förlänger fordonens livslängd och förebygger oplanerade stillestånd.

Kunderna får optimala lösningar för sina verksamheter, med rätt utrustade bilar, finansieringslösningar, fordonsuppföljning och bränslerådgivning.

Specialistutbildade tekniker utför förebyggande underhåll, service och reparationer, och serviceavtalen utvecklas för att matcha varje kunds behov.

Erbjudandet till kunderna kompletteras av ett väl utvecklat Hyrlast-koncept.

VD

Anna Liljedahl