Media

Kontakta oss gärna för mer information om Liljedahl Group och dess innehav på info@liljedahlgroup.se

Unikt vindkraftverkssamarbete: Elcowire tar ledningen i dekarboniseringen av koppar

I ett revolutionerande steg för branschen ska det svenska kopparföretaget Elcowire, tillsammans med sin kraftkabelkund NKT, leverera koldioxidsnåla kopparbaserade kabelsystem för produktion av kraft från den tredje fasen av världens största havsbaserade vindkraftverksprojekt, Dogger Bank C, utanför Englands nordöstra kust.

Läs mer

I CFCM:s utgåva juni 2022: Intervju med Paul Gustavsson och Bengt Liljedahl

En intressant intervju med Paul Gustavsson, VD för Elcowire Group, ger en god inblick i utvecklingsvägen för en av Europas största leverantörer av valstråd och dragen tråd av koppar. Intervjun med Bengt Liljedahl, VD för Liljedahl Group och styrelseordförande i Elcowire Group, kompletterar översikten och ger intressanta ledtrådar för att rama in holdingbolagets roll. En inspirerande kombination av långsiktig vision, familjeföretag och ledarskap, med fokus på innovation och hållbarhet.

Läs mer

Bufab förvärvar CDA Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Bufab har förvärvat samtliga aktier i CDA Polska Sp. z o.o. Sp.k. (“CDA”), i Polen, med en årlig försäljning på 42 miljoner PLN.

Läs mer

Bufab avvecklar sin mindre verksamhet i Ryssland

Bufab avvecklar sin mindre verksamhet i Ryssland. Bufab AB (publ) (“Bufab”)´s styrelse har beslutat att Bufab ska avveckla sin mindre verksamhet i Ryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina.

Läs mer
Åk till toppen