Media

Kontakta oss gärna för mer information om Liljedahl Group och dess innehav på info@liljedahlgroup.se

Liljedahl Group fyller 40 år

Liljedahl Group fyller 40 år och bjuder alla på GRATIS ALLSVENSKT SMÅLANDSDERBY! Gratisbiljetter bokas på ifkvarnamo.se

Läs mer

Bufabs valberedning utsedd

Bufabs årsstämma 2022 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2023 föreslå bland annat styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

Läs mer

I CFCM:s utgåva juni 2022: Intervju med Paul Gustavsson och Bengt Liljedahl

En intressant intervju med Paul Gustavsson, VD för Elcowire Group, ger en god inblick i utvecklingsvägen för en av Europas största leverantörer av valstråd och dragen tråd av koppar. Intervjun med Bengt Liljedahl, VD för Liljedahl Group och styrelseordförande i Elcowire Group, kompletterar översikten och ger intressanta ledtrådar för att rama in holdingbolagets roll. En inspirerande kombination av långsiktig vision, familjeföretag och ledarskap, med fokus på innovation och hållbarhet.

Läs mer
Åk till toppen