Pressmeddelande • 6-5-2024

Satsning på additiv tillverkning tar fart i Norden

Lanseringen av Addinor: En ny era inom additiv tillverkning.
Addinor, ett banbrytande varumärke som specialiserat sig inom additiv tillverkning, meddelar härmed sin officiella lansering. Addinor fortsätter ivrigt sin resa som ett enskilt varumärke, samtidigt som man bygger vidare på sin expertis och det engagemang som utvecklats under PLM Group.

De senaste åren har den nordiska tillverkningsindustrin utvecklats i snabb takt och behövt anpassa sig efter tekniska framsteg och störningar i leveranskedjorna. Med Addinors intåg på marknaden säkerställs kontinuiteten i det arbete som utförts under de senaste tio åren under PLM Groups paraply. Addinor kommer även att stärka sin position som en värdefull resurs för företag som önskar utforska och implementera tekniker för additiv tillverkning.

”Som den enda aktören i Norden med en så omfattande expertis, har vi utvecklats till ett pålitligt varumärke som representerar Markforged, HP, 3DSystems och Dyemansion. Detta vittnar om vår djupa förståelse för marknaden och de behov som våra partners och kunder har”, säger Göran Jenssen, Affärsenhetschef.

Addinor besitter en bred expertis och kapacitet inom additiv tillverkningsteknik. Med ett kundcentrerat fokus och branschledande kunskap är Addinor engagerade i att hjälpa företag att utforska nya möjligheter, samt uppnå sina tillverkningsmål snabbare och mer kostnadseffektivt med hjälp av additiva tillverkningslösningar. Detta engagemang understryker det praktiska värdet som Addinor tillför tillverkningsindustrin.

”På Addinor är vi fast beslutna att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom additiv tillverkning”, säger Christoffer Wester, Försäljningschef, och fortsätter:

”Vår lansering markerar ett strategiskt steg mot att förse kunder med banbrytande lösningar inom additiv tillverkning – från prototyper till slutkomponenter – som möter kundernas skiftande behov. Vårt fortsatta arbete med att engagera tillverkningssektorn i Norden kommer att vara en viktig del av vår verksamhet, och visa på den potential som finns att uppnå genom vårt Innovationscenter.”

För mer information om Addinor och vårt breda utbud inom additiv tillverkning, vänligen besök: www.addinor.eu

Om Addinor:
Addinor är specialiserat på lösningar inom additiv tillverkning. Vi erbjuder en omfattande portfölj av teknik och tjänster relaterade till 3D-printing. Vi bistår våra kunder med rådgivning och stöd i valet, införandet och implementeringen av tekniken enligt bästa praxis. Med vår djupa kunskap och långa erfarenhet inom den nordiska tillverkningsindustrin, är vi engagerade i att främja användningen av AM-tekniken för att öka flexibiliteten och lönsamheten i tillverkningen.

Addinor ingår i Pronect som är en del av familjeägda Liljedahl Group.

Vid fler frågor vänligen kontakta:
Göran Jenssen, Affärsenhetschef goran.jenssen@addinor.eu +47 473 087 77
Christoffer Wester, Försäljningschef christoffer.wester@addinor.eu +46 705 88 18 73

Denna info har enbart publicerats på svenska.

Åk till toppen