Pressmeddelande • 5-12-2023

Helägt bolag inom Liljedahl Group förvärvar Plamako och Plamex

Pronect AB, ett helägt bolag inom Liljedahl Group, har nyligen tillkännagivit förvärv av Plamako i Anderstorp AB och Plamex Automation AB.

Liljedahl Group AB är en familjeägd bolagsgrupp med säte i Värnamo, som äger och utvecklar innehavsportföljen med fokus på långsiktigt värdeskapande, via ägardirektiv och ett aktivt styrelsearbete. Sedan starten 1982 har Liljedahl Group utvecklats med lönsamhet. Liljedahl Group består idag av sju helägda innehav med en sammanlagd omsättning på cirka 19 miljarder kronor. Liljedahl Group är därtill huvudägare i det börsnoterade bolaget Bufab AB (publ). Totalt finns det cirka 3 400 anställda i samtliga hel- och delägda bolag.

Ett av de helägda bolagen, Pronect AB med bas i Värnamo, har nu förvärvat Plamako AB i Anderstorp AB och Plamex Automation AB. De företag som ingår i Pronect är Ravema, Din Maskin och PLM Group. Tillsammans tillhandahåller Pronect-gruppen tillverkningsindustrin med teknik, maskiner, utrustning, verktyg, mjukvaror och kompetens.

De förvärvade företagen har lokal förankring i bygden, liksom de övriga bolagen i Pronect. Plamako grundades 1962 av Svenska Maskinaffären i Värnamo, numera Ravema, och ingick i Ravema under slutet av 80-talet. Nu är alltså Plamako tillbaka men i annan ägarstruktur.

Med Pronects förvärv av Plamako och Plamex kan nya sektorer nås inom den nordiska tillverkningsindustrin, vilket skapar vidare möjligheter för långsiktig utveckling och expansion.

”Vår målsättning och prioritering som ägare är att långsiktigt växa inom innehaven. Vi ser därför förvärven som spännande och gör det möjligt för bolagsgruppen Pronect att expandera och utvecklas än mer för framtiden.” säger Anna Liljedahl, vd för Liljedahl Group AB och koncernchef för Liljedahl Group.

För mer information

Anna Liljedahl, VD Liljedahl Group AB anna.liljedahl@liljedahlgroup.se


Om Liljedahl Group
Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, Dahrén Group, Hörle Wire Group, Pronect, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även huvudägare i noterade bolaget Bufab AB (publ). Mer information på www.liljedahlgroup.se

Om Pronect
1993 förvärvades Ravema av Liljedahl Group. 2008 förvärvades Din Maskin i Värnamo AB och 2018 förvärvades PLM Group. Mer information på www.pronect.eu

Om Plamako och Plamex
Plamako har ända sedan starten i Värnamo under Svenska Maskinaffären på 1960-talet varit en av de ledande leverantörerna av utrustning till plastindustrin och ingick i Ravemakoncernen under slutet av 80-talet. Plamako i Anderstorp AB började sin resa 1993 genom ett MBO av Christer & Claes Stureson. Verksamheten koncentrerades till maskiner, automatisering samt kringutrustning till skandinavisk plast & gummiindustri. Mer information på www.plamako.se

Plamex Automation AB startades 2008 med Bernt Björkman som delägare och i samarbete med ABB och egna automationslösningar utvecklades företaget till en komplett automationspartner. Plamako och Plamex har gemensamt levererat utrustning inom de flesta områden till exempel fordon, telekom, förpackning, bygg, hushåll, elektronik etc.
Mer information på www.plamex.se

Denna info har enbart publicerats på svenska.

Satsning på additiv tillverkning tar fart i Norden

06 maj 2024

Lanseringen av Addinor: En ny era inom additiv tillverkning. Addinor, ett banbrytande varumärke som specialiserat sig inom additiv tillverkning, meddelar härmed sin officiella lansering. Addinor fortsätter ivrigt sin resa som ett enskilt varumärke, samtidigt som man bygger vidare på sin expertis och det engagemang som utvecklats under PLM Group.

Åk till toppen