Pressmeddelande • 19-6-2023

Anna Liljedahl ny vd för Liljedahl Group

Anna Liljedahl, för närvarande vd för Finnvedens Lastvagnar, blir ny vd och koncernchef för Liljedahl Group. Hon tillträder sitt nya uppdrag 1 oktober.

– Min ambition är att utveckla koncernen. Vår decentraliserade styrning är en nyckel till att våra innehav har kunnat vara framgångsrika och självständiga, och det förhållningssättet vill jag behålla, säger Anna Liljedahl.

Anna Liljedahls tillträde innebär att Bengt Liljedahl, grundare och nuvarande vd och koncernchef för Liljedahl Group, lämnar över det operativa ansvaret för koncernen efter 40 år. Han kvarstår dock som styrelseordförande för Liljedahl Group och Bufab.

– Bolagsgruppen befinner sig i ett gynnsamt läge för generationsskifte. Vi har en bra period bakom oss, i vilken vi har lyckats bygga upp en stabil plattform med goda förutsättningar för att ta nästa steg, säger Bengt Liljedahl.

Fredrik Liljedahl fortsätter i rollen som vice vd för Liljedahl Group.

– Anna och jag kompletterar varandra väl med våra olika infallsvinklar, bakgrunder och egenskaper. Det här skiftet är på intet sätt en revolution. Det handlar snarare om evolution, säger Fredrik Liljedahl.

Övergripande kommer Anna Liljedahl framöver att ansvara för operativa koncernfrågor, medan Fredrik Liljedahl i högre grad kommer att hantera frågor rörande strategier och ägande. Styrelseuppdragen i koncernens innehav kommer att fördelas enligt samma modell som tidigare praktiserats inom koncernledningen.

Annas efterträdare som vd för Finnvedens Lastvagnar är rekryterad och kommer att offentliggöras inom närtid.

 

Pressmeddelandet har enbart publicerats på svenska.

Åk till toppen