Pressmeddelande • 10-9-2021

Bufab förvärvar Component Solutions Group, Inc.

Bufab har avtalat om att förvärva samtliga aktier i det amerikanska bolaget Components Solutions Group, Inc. ("CSG"), med årlig försäljning på omkring 30 MUSD.

CSG är en ledande distributör av fästelement och andra C-komponenter på den nordamerikanska marknaden och har sitt huvudkontor i Dayton, Ohio. CSG äger också tre dotterbolag varav två ligger i Ohio och ett i Kentucky. CSG grundades 2000 och har huvudsakligen ägts och drivits av sin nuvarande VD, Ernie Riling tillsammans med hans kollegor och tillika minoritetsägare Matt Coy, Ken DeCrane, Thomas Girgash och Rick Clark. Under deras ledning har CSG expanderat till att bli en stark regional och tekniskt orienterad ”supply chain partner” med kunder inom flera branscher. CSG har för närvarande 85, försäljning på omkring 30 MUSD och en normaliserad rörelsemarginal på 10 %.

"Det är mycket glädjande att kunna meddela att CSG ansluter sig till Bufab-koncernen. Genom många möten de senaste åren har vi lärt känna företaget väl och ser stora likheter med Bufab i det lösningsorienterade och entreprenöriella förhållningssättet till att skapa kundvärde, säger Johan Lindqvist, Bufabs tillförordnade VD och koncernchef. "Vi är övertygade om att CSG kommer att fortsätta växa och trivas som medlem i Bufab-koncernen. Förvärvet av CSG stärker också Bufabs produkt- och tjänstesortiment, säger Urban Bülow, Group Director North America.

"Genom att bli en del av Bufab kommer vi ges möjlighet att fortsätta förbättra vårt kunderbjudande, växa vår verksamhet och stärka vårt team. Det kommer att vara ”business as usual”, med samma höga ambitionsnivå, men nu som en del av en globalt ledande organisation. Jag är glad över att fortsätta som VD och koncernchef för CSG och ser tillsammans med hela CSG-teamet fram emot samarbetet med Bufab," säger Ernie Riling, CSGs huvudägare.

Förvärvet kommer att finansieras inom Bufabs existerande kreditfaciliteter. Köpeskillingen som betalats vid tillträdet uppgår till 26 miljoner USD på kassa- och skuldfri bas. En resultatbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MUSD kan utgå under 2023-2024 om rörelseresultatet förbättras väsentligt. Transaktionen är planerad att slutföras idag och kommer att rapporteras inom Bufabs segment UK/North America. Den kommer att generera transaktionskostnader om cirka 6 MSEK under tredje kvartalet 2021.

CSG förväntas bidra till Bufabs resultat per aktie från och med det fjärde kvartalet 2021.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Lindqvist, tillförordnad VD och koncernchef, telefon: 0370 69 69 00
Marcus Söderberg, CFO, telefon: 0370 69 69 66
Urban Bülow, Group Director Nordamerika, telefon: +1 404 655 69 14

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 september 2021 kl 15:20 CET.

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 27 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 300 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 5,3 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 11,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufab.com

Åk till toppen