Pressmeddelande • 1-3-2022

Erik Lundén ny VD och koncernchef för Bufab AB

Styrelsen i Bufab AB (publ) (”Bufab”) har utsett Erik Lundén till ny VD och koncernchef för Bufab. Erik, som för närvarande är divisionschef för Parts & Services på Sandvik Mining & Rock Solutions i Nederländerna, tillträder den 15 augusti 2022. I samband med detta kommer nuvarande tillförordnad VD och koncernchef, Johan Lindqvist, att tillträda rollen såsom vice VD och vice koncernchef.

”Det är med stor glädje Bufabs styrelse kan presentera Erik Lundén som ny VD och koncernchef för Bufab. Eriks gedigna erfarenhet från ledande befattningar framförallt inom Sandvik i kombination med hans personliga egenskaper och bevisade ledarskapsförmåga samt affärsmässighet när det kommer till att skapa tillväxt lämpar sig väl för Bufabs framtida behov. Vi ser fram emot att utveckla koncernen tillsammans med Erik.”, säger Bengt Liljedahl, styrelseordförande i Bufab AB.

Erik är född 1981 och har en masterexamen från Handelshögsskolan i Stockholm. Han har under sina åtta år inom Sandvik haft flera ledande befattningar internationellt och innan Sandvik arbetade Erik ett antal år som managementkonsult på Lagerkvist & Partners i Stockholm.

”Jag känner mig väldigt hedrad och glad över att få förtroendet som VD och koncernchef för Bufab. Bufab är ett intressant och fint bolag med stor potential. Jag har följt Bufabs starka utveckling sedan börsintroduktionen 2014 och ser fram emot att tillsammans med koncernledningen och samtliga anställda vidareutveckla Bufab ytterligare i framtiden.”, säger Erik Lundén.

Fram till dess att Erik Lundén tillträder den 15 augusti 2022 kommer Johan Lindqvist fortsätta i rollen såsom tillförordnad VD och koncernchef för att därefter tillträda rollen som vice VD och vice koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt Liljedahl, styrelseordförande, Bufab Group, telefon: +46 70 539 14 12.

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 Mars 2022 kl 19.00 CEST.

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 500 anställda. Bufabs omsättning för senaste 12 månaderna uppgick till 5,9 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 11,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com

Åk till toppen