Pressmeddelande • 24-11-2021

LMT Group byter namn till Pronect

Värnamo, 23 november 2021 - LMT Group, en grupp oberoende industriföretag med mer än 350 anställda, meddelar idag att man byter namn till Pronect. Med namnbytet ökar Pronect sin ambitionsnivå att driva branschen framåt och skapa helt nya möjligheter för sina dotterbolag, kunder och anställda.

”Våra koncernföretag är verksamma inom olika industrisektorer och erbjuder produktutvecklings- och tillverkningslösningar. De verkar självständigt, vilket innebär att beslut fattas nära marknaden,” säger Jörgen Fredsson, VD för Pronect. "Genom vårt branschekosystem kopplar vi samman teknik och sinnen. Varje anslutning bidrar till en viktig del till framtida utveckling och konkurrenskraft inom industrin," fortsätter Jörgen och lyfter fram en av gruppens styrkor.

Att slå samman teknik, trender och talanger för att skapa nytt värde bortom idag är den strategiska grunden för koncernen, som är aktiv på den nordiska och baltiska marknaden.

Pronect växer och genomför kontinuerligt förvärv för att ytterligare stärka koncernen.

För mer information, kontakta:
Jörgen Fredsson, VD Pronect jorgen.fredsson@pronect.eu
telefon:  +46 705 332 843

Produktutveckling och tillverkning
Pronect är en grupp oberoende företag med mer än 350 anställda. Med ansvarsfullt ägande och hållbar strategi driver Pronect industrin framåt genom att koppla samman teknik och färdigheter för att tillföra nytt värde bortom idag. Pronect har sitt huvudkontor i Värnamo och finns i sju länder i Norden och Baltikum. Pronect betjänar över 7 000 branschkunder och omsätter årligen mer än 1,3 miljarder kronor. 

Åk till toppen