Pressmeddelande • 19-11-2019

Vi investerar i befintliga fastigheter för miljön

Liljedahl Group Fastigheter satsar nytt på Värnamofastighet.

En solcellsanläggning är nu i drift på Liljedahl Groups fastighet på Margretelundsvägen i Värnamo. I fastigheten bedriver moderbolaget Liljedahl Group AB och ett av dess helägda innehav, Ravema AB, sina verksamheter.

Anläggningen upptar 2 000 kvm av taket och har en installerad effekt på 161 kW. Investeringen i solenergi är den första inom bolagsgruppen Liljedahl Group. Komponenter, såsom till exempel växelriktare, tillverkas av en kund till AB Dahréntråd i Jonslund. Dahréntråd ingår i LWW Group som är ett helägt innehav till Liljedahl Group.

Bolaget Liljedahl Group Fastigheter har ett fastighetsbestånd på 22 fastigheter och en total uthyrningsbar yta om ca 190 000 kvadratmeter som utgör merparten av koncernens fastighetsbehov. Bolaget startades 2008 och ingår i Liljedahl Group. Egna fastigheter samt en egen fastighetsorganisation säkerställer en effektiv och flexibel process för att anpassa lokaler efter respektive verksamhets behov vid både nyproduktion och ombyggnationer. Liljedahl Group Fastigheter arbetar kontinuerligt med utvärdering av bästa byggteknik och nya geografiska lägen för nyproduktion.

”Investeringen på Margretelundsvägen ligger helt i linje med vår strategi att satsa på mer hållbara fastigheter och möta framtida behov. Extra roligt är att våra koncernkollegor levererar vitala komponenter för en fungerande anläggning” säger Joakim Gunnarsson, fastighetsingenjör Liljedahl Group Fastighets AB.

Enligt beräkningar kommer anläggningen med solpaneler att producera 140 MWh årligen, där drygt 90 % förbrukas internt. Överproduktionen säljs vidare. Den nyligen installerade anläggningen på Margretelundsvägen stod färdig i juni 2019 och i och med detta tar man steget till grönare el i den första fastigheten inom bolagsgruppen.

För mer information kontakta:
Joakim Gunnarsson, fastighetsingenjör Liljedahl Group Fastighets AB, 070-285 45 62 joakim.gunnarsson@liljedahlgroup.se

Liljedahl Group Fastighets AB är ett helägt innehav i Liljedahl Group och ansvarar för att förvalta samt utveckla bolagsgruppens fastighetsbestånd. Bolaget äger 22 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 190 000 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet täcker merparten av koncernens fastighetsbehov.

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i noterade bolaget Bufab AB (publ). Koncernen omsätter cirka 12 miljarder och har drygt 1 400 anställda.

Åk till toppen